Vårgårda Taxi Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Vårgårda Taxi Aktiebolag är en verksamhet som finns i Vårgårda. I Vårgårda Taxi Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Johansson, Per Anders som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Borge-Skar, Helge Per-Anders som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hafström, Bo Per-Arne som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Per Olof som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Curth Stefan som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Tonning, Pontus som är född 1980 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Vårgårda Taxi Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Vårgårda Taxi Aktiebolag på telefon 0322-623080.

Bolaget skall inrätta och bedriva beställningscentral, teckna avtal om och bedriva transporter med fordon vad avser person-, gods och budbefordran, marknadsföra beställningscentralen och anslutna trafikutövarnas tjänster, förvärva och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Vårgårda Taxi Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Vårgårda Taxi Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Vårgårda arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Vårgårda Taxi Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Vårgårda Taxi Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Vårgårda Taxi Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vårgårda Taxi Aktiebolag har 556307-0597 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.