Vårgårda Logistik AB

Västra Götalands län

Information

Bolaget skall bedriva åkerirörelse, speditionsrörelse, lagerhantering, transportförmedling, entreprenadverksamhet inom markanläggnings- och byggbranschen, inköp och försäljning av bensin, bränn- oljor, eldningsoljor, bilförnödenheter, grus, sand, makadam och jord samt annan därmed förenlig verksamhet, ävensom äga och förvalta fast egendom, ävensom äga och förvalta värdepapper, ävensom själva eller genom dotterbolag bedriva import och export av handelsvaror inom företrädesvis textil-, trävaru- och smides- branschen.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Vårgårda Logistik AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Vårgårda så är Vårgårda Logistik AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Vårgårda arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Vårgårda och i Västra Götalands län. Redan 1991-08-12 så skapades Vårgårda Logistik AB och bolaget är har F-skattsedel Vårgårda Logistik AB har haft det sedan 1994-01-01.

Vårgårda Logistik AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

556429-7504 är organisationsnummret för bolaget som finns i Vårgårda.

Just nu är Vårgårda Logistik AB Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Vårgårda Logistik AB så går det att nå dem via telefon på 0322-666900 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ericsson, Per Eric Harald -Jacobs, Åke Bertil -Nilsson, Gert Magnus

Följande personer är på något sätt aktiva inom Vårgårda Logistik AB är Nilsson, Gert Magnus som är född 1973 och har titeln VD, Ericsson, Per Eric Harald som är född 1951 och har titeln Extern vice VD, Nilsson, Gert Magnus som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Jacobs, Åke Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Munck Svensson, Gunvor Ingrid Anette som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Ryman, Gunnar Axel som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotSwahn, Magnus Patrik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Härsel, Hans-Olov som är född 1950 och har titeln Revisor, Björkman, Karl Thomas som är född 1953 och har titeln RevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.