Vårgårda Bostäder Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

556518-0378 är organisationsnummer för bolaget Vårgårda Bostäder Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Vårgårda Bostäder Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Vårgårda som är den kommunen som Vårgårda Bostäder Aktiebolag finns i.

Vårgårda Bostäder Aktiebolag har varit registrerat sedan 1995-09-12 och det finns flera bolag i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1996-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Vårgårda Bostäder Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1996-01-01.

Vårgårda Bostäder Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Vårgårda som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Vårgårda Bostäder Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hernberger, Clas Göran -Larsson, Karl-Arne Christer Firman tecknas av en av -Hernberger, Clas Göran -Larsson, Karl-Arne Christer i förening med -Aebeloe, Peter Thomas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Vårgårda Bostäder Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 0322-600690 eller genom brev på följande adress:
Kungsg. 45, 447 30, Vårgårda

Bolaget skall inom Vårgårda kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Det finns olika personer som har en koppling med Vårgårda Bostäder Aktiebolag och det är Aebeloe, Peter Thomas som är född 1964 och har titeln Extern VD, Hernberger, Clas Göran som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Bengt Lennart som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Keränen, Siv Ivor Gullvor som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karl-Arne Christer som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Tord Bertil som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotBergenstoff, Glenn Christer Michael som är född 1966 och har titeln Suppleant, Claesson, Henry Fredrik som är född 1947 och har titeln Suppleant, Hermansson, Gerd Anneli som är född 1953 och har titeln SuppleantJohansson, Per Johannes som är född 1959 och har titeln SuppleantStenseke, John Tore Egon som är född 1962 och har titeln SuppleantSjöberg, Peter Mikael som är född 1959 och har titeln RevisorEliasson, Alf Bengt Johannes som är född 1935 och har titeln LekmannarevisorGårdeson, Egon Anders Ivar som är född 1950 och har titeln LekmannarevisorDamgren, Jonas Sigfrid som är född 1940 och har titeln LekmannarevisorssuppleantRaask, Hans-Lennart som är född 1943 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor